Home Bảng cước

Bảng cước

BẢNG GIÁ XE TẢI THÀNH HƯNG

Loại Xe 4km đầu từ 4 đến 40km từ 40 đến 100 trên 100km
500kg 145.000 18.500 13.000 12.500
1,25 tấn 250.000 22.000 16.000 15.000
2,5 tấn 350.000 24.000 18.000 16.000
3,5 tấn 450.000 26.000 19.000 17.000
Lưu ý :quý khách chịu phí cầu phà một chiều. -lưu đêm 250.000/1 đêm.

Không có bài đăng nào để hiển thị

Optimized with PageSpeed Ninja
Hotline: 0971.852.832
Bấm gọi ngay